16. اندازه قلم مهم است

16. اندازه قلم مهم است
  • 1399/11/16
دقیقه مطالعه2

16. اندازه قلم مهم است

هنگامی که نوبت به فونت می‌رسد، اندازه آن اهمیت زیادی دارد. اندازه قلم باید به ‌قدر کافی بزرگ باشد تا کاربران بتوانند متن را بدون اینکه به چشم خود فشار بیاورند؛ بخوانند و این نیاز به استفاده از فونت بزرگ‌تر تنها محدود به افراد مسن‌تر نیست. جوانان هم وقتی‌ که اندازه فونت برای خواندن خیلی کوچک است، دچار مشکل می‌شوند.

برخی از فونت‌ها می‌توانند هم‌اندازه قلم‌های دیگر باشند، اما به دلیل ارتفاع-x، بزرگ‌تر به نظر می‌آیند. ارتفاع-x در حقیقت ارتفاع حرف کوچک x در آن خانواده قلم است. فونت‌های مختلف، ارتفاع-x مختلف دارند و درنتیجه برخی از فونت‌ها بزرگ‌تر از بقیه هستند. حتی اگر یک اندازه بر مبنای نقطه (point size) مشابه داشته باشند.

شکل 16.1 نشان می‌دهد که چگونه اندازه قلم و ارتفاع-x اندازه‌گیری می‌شود.

اندازه قلم و ارتفاع-x چگونه اندازه‌گیری می‌شود
شکل 16.1 اندازه قلم و ارتفاع-x چگونه اندازه‌گیری می‌شود.

بعضی از خانواده‌های قلم جدیدتر مانند Tahoma و Verdana با ارتفاع-x بزرگ طراحی‌ شده‌اند تا راحت‌تر بر روی صفحه‌ نمایش خوانده شوند. شکل 16.2 خانواده‌های قلم مختلفی را نشان می‌دهند که همگی یکسان هستند. با این ‌حال بعضی از آن‌ها به دلیل ارتفاع-x بیشتر، بزرگ‌تر هستند.

ارتفاع-x بیشتر می‌تواند یک فونت را بزرگ‌تر نشان دهد
شکل 16.2 ارتفاع-x بیشتر می‌تواند یک فونت را بزرگ‌تر نشان دهد.
خلاصه نکات
  •  اندازه قلم را به درستی انتخاب کنید تا به‌ اندازه کافی برای افرادی که در سنین مختلف زندگی می‌کنند، راحت قابل خواندن باشد.
  • برای محتوای آنلاین از یک فونت با ارتفاع-x بزرگ استفاده کنید تا نوشته‌ها بزرگ‌تر دیده شوند.

ثبت دیدگاه