5. افراد اشیا را کمی چرخیده و شیب‌دار تصور می‌کنند

5. افراد اشیا را کمی چرخیده و شیب‌دار تصور می‌کنند
  • 1399/10/27
دقیقه مطالعه2

5. افراد اشیا را کمی چرخیده و شیب‌دار تصور می‌کنند

اگر شما از کسی بخواهید که یک فنجان قهوه را بکشد، به‌احتمال‌زیاد ممکن است چیزی شبیه شکل 5.1 بکشد.

ما اشیاء را در فکر خود چگونه «می‌بینیم»
شکل 5.1 ما اشیاء را در فکر خود چگونه «می‌بینیم»

درواقع استفان پالمر (1981) به دور جهان سفر کرد و از افراد خواست که عکس یک فنجان قهوه را بکشند. شکل 5.2 نمونه‌هایی از نقاشی‌های افراد را نشان می‌دهد.

آنچه اکثر افراد وقتی از آن‌ها خواسته می‌شود که یک فنجان بکشند؛ رسم می‌کنند
شکل 5.2 آنچه اکثر افراد وقتی از آن‌ها خواسته می‌شود که یک فنجان بکشند؛ رسم می‌کنند

چیزی که در این نقاشی‌ها جالب‌توجه است، زاویه و پرسپکتیو است. تعدادی از نقاشی‌ها از زاویه روبه‌رو کشیده شده است، اما پرسپکتیو اکثر آن‌ها کمی از بالا کشیده شده و کمی متمایل به چپ یا راست است. به این زاویه دید لقب «زاویه کانونی» را داده‌اند. تعداد بسیار کمی از افراد فنجان را مانند شکل 5.3 کشیده‌اند. زاویه‌ای که موقع دیدن یک فنجان قهوه از بالا می‌بینیم.

البته شما می‌گویید نه اما ... چرا نه؟ ممکن است بگویید اولین پرسپکتیوی که در ذهن شکل می‌گیرد همانی است که اکثر اوقات در حال دیدن یک فنجان هستیم، اما به شما می‌گویم این تحقیق بر روی اشیاء زیادی انجام‌شده و اکثر افراد گرچه این اشیا را همیشه از بالا نمی‌بینند، ولی در اولین تلاش خود با همین زاویه کانونی، شکل را می‌کشند. در این تحقیق از افراد خواسته شده بود حیوانات مختلفی مانند سگ یا گربه را شناسایی کنند. گرچه ما اغلب گربه‌ها و یا سگ‌های بسیار کوچک را از بالای بالا نه، ‌فقط کمی بالاتر می‌بینیم (مگر اینکه شما در اطراف زمین خزنده باشید)؛ به تصویر کشیدن بر اساس زاویه کانونی همچنان برنده بود. به نظر می‌رسد این یک خصیصه عامه درباره فکر کردن، یادآوری، تصور کردن و شناختن اشیاء با زاویه کانونی است.

اغلب افراد فنجان را شبیه این رسم نمی‌کنند
شکل 5.3 اغلب افراد فنجان را شبیه این شکل رسم نمی‌کنند
خلاصه نکات
  • اگر شی‌ای در زاویه کانونی به افراد نشان داده شود، آن‌ها اشیا را زودتر می‌شناسند و به یاد می‌آورند.
  • اگر شما می‌خواهید در وب‌سایت یا اپلیکیشن خود از آیکون‌ها استفاده کنید، آن‌ها را در زاویه کانونی نمایش دهید.

ثبت دیدگاه