عنوان شغلی: برنامه‌نویس Back End

مسلط به هر یک از زبان‌های برنامه‌نویسی

Nodejs، ASP.net، ASP.Net core، Xamarin، WPF، React، Flutter، Java

فرم استخدام نوین سیستم

رزومه خود را با فرمت PDF تا حجم 4 مگابایت آپلود نمایید
25%