11 آبان 1399

چرا باید تولید محتوا متنی را شروع کنیم؟

محتوا هرچیزی می تواند باشد از یک فیش رستوران تا یک فیلم مستند، جزی از محتوا محسوب می شوند. محتوا باید یک پیامی را به مخاطب خود انتقال بدهد، معنی و مفهومی برای هرفردی داشته باشد. محتوا شامل متن، عکس، ویدئو، گرافیک، پادکست است و بقیه محتوا ها زیر مجموع ...